"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Hội thảo góp ý kiến về chương trình giáo dục phổ thông tổng thể
Từ ngày 9/5 đến 10/5/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương đã tổ chức Hội thảo góp ý kiến về Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh. Tham dự Hội thảo có ông Lê Nhật Nam - Phó Giám đốc Sở GDĐT Bình Dương, lãnh đạo và chuyên viên Phòng GDTrH-TX cùng hơn 300 đại biểu là giáo viên cốt cán thuộc thành viên các Tổ nghiệp vụ Bộ môn khối THCS, THPT cấp tỉnh.


Phó Giám đốc Lê Nhật Nam phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Giám đốc Lê Nhật Nam nhấn mạnh việc triển khai góp ý từ nhiều kênh rất quan trọng, trong đó không thể thiếu ý kiến từ các thầy cô Tổ nghiệp vụ Bộ môn, do đó ông đề nghị đại biểu tham dự hội thảo phát huy hết khả năng nhằm góp ý cho Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể xoay quanh các nội dung trong Dự thảo chương trình và Đề cương gợi ý của Bộ GDĐT. Ngoài ra, ông cũng lưu ý đại biểu có thể góp ý các nội dung khác của Dự thảo Chương trình tổng thể và đề xuất các ý kiến bổ sung dựa vào kinh nghiệm giảng dạy thực tiễn, từ những mặt ưu khuyết của chương trình cũ trên cơ sở quán triệt các quan điểm và tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.


Các đại biểu nghe giới thiệu Chương trình GDPT tổng thể

Các đại biểu tham dự Hội thảo được chia thành 5 tổ thảo luận góp ý. Kết quả thảo luận góp ý sẽ được Sở GDĐT tổng hợp và báo cáo về Bộ GDĐT trong thời gian tới.

(Phòng GDTrH-TX – Sở Giáo dục và Đào tạo)

Trở về