Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Hội nghị triển khai công tác thực hiện “Cộng đồng học tập” cấp xã
Sáng 17/3/2017, tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh, Sở GDĐT Bình Dương đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thực hiện “Cộng đồng học tập” cấp xã.

 

Tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Phương Dung, Phó Giám đốc Sở GDĐT; Ông Trần Hiếu, Phó Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh; lãnh đạo Phòng GDTrHTX, Phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở GDĐT; Lãnh đạo phòng GDĐT và Chủ tịch Hội khuyến học các huyện, thị xã, thành phố…

Hội nghị đã thông qua các nội dung: Nhiệm vụ thực hiện thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hướng dẫn quy trình đánh giá xếp loại Trung tâm học tập công đồng; Hướng dẫn Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa X); Triển khai Kế hoạch số 3009/KH-UBND ngày 08/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung thống nhất các nội dung Hội khuyến học tỉnh đề nghị, trong đó nhấn mạnh:

- Về nhân sự: Sẽ thảo luận với các phòng chuyên môn, phối hợp Sở Nội vụ tham mưu các cấp có thẩm quyền.

- Về kinh phí: Sở GDĐT phối hợp Sở tài chính tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể; Hội khuyến học các cấp xây dựng dự toán kinh phí thực hiện.

- Về công tác đánh giá: Phòng GDĐT phối hợp Hội khuyến học các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn tự đánh giá, phối hợp tổ chức đánh giá tại địa phương, tham mưu huyện hoặc cấp tương đương công nhận và báo cáo Sở GDĐT, Hội khuyến học tỉnh.

Phòng GDTrHTX

Trở về