Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Hội nghị thống nhất công tác quản lý tài chính
Nhằm thống nhất công tác quản lý tài chính của các đơn vị năm 2017, Sở GDĐT tổ chức Hội nghị đầu năm 2017 khối các trường Trung học phổ thông THPT), Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) tỉnh, các trung tâm Giáo dục thường xuyên – Kỹ thuật – Hướng nghiệp (GDTX-KT-HN) huyện, thị xã, Trung tâm NN-TH và BDNV tỉnh.

 Tham dự Hội nghị có Bà Nguyễn Hồng Sáng – Giám đốc Sở GDĐT chủ trì Hội nghị; Bà Nguyễn Phương Dung – Phó Giám đốc Sở GDĐT; Lãnh đạo phòng Giáo dục Trung học – Thường xuyên, Thanh tra, Phòng Kế hoạch Tài chính cùng lãnh đạo và kế toán của 28 trường THPT và 08 trung tâm GDTX, GDTX-KT-HN; NN-TH và BDNV.

Bà Nguyễn Hồng Sáng (giữa trái) – Giám đốc Sở GDĐT; Bà Nguyễn Phương Dung (giữa phải) – Phó Giám đốc Sở GDĐT

Thông qua Hội nghị nhằm giải đáp thắc mắc, hướng dẫn sử dụng kinh phí năm 2017 và những năm tiếp theo; những thuận lợi, khó khăn trong công tác quản lý tài chính năm 2017, đại diện phòng Kế hoạch Tài chính trả lời những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các văn bản hướng dẫn của Bộ, Tỉnh, Sở về công tác quản lý.

Toàn cảnh Hội nghị

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo

Trở về