Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Sở Giáo dục-Đào tạo: Gắn việc học tập Bác với nhiệm vụ của ngành
Ngày 6-5, Đảng ủy Sở Giáo dục-Đào tạo đã tổng kết thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015.

5 năm qua, Đảng ủy Sở Giáo dục-Đào tạo đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện  học tập các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ của ngành trong từng năm học. Qua đó, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong ngành đã có sự chuyển biến tích cực về nhận thức tư tưởng, đạo đức lối sống và trách nhiệm trong công việc được giao. Từ đó, góp phần giúp ngành giáo dục - đào tạo thực hiện tốt việc phát triển quy mô trường lớp; thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, thanh tra, đánh giá; chất lượng giáo dục các ngành học, cấp học được giữ vững và từng bước được nâng lên; học sinh tốt nghiệp THCS, THPT tiếp tục đạt tỷ lệ cao và ổn định; công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo đúng kế hoạch và đạt chỉ tiêu tỉnh giao; thực hiện có hiệu quả đề án trường chuyên, trường THPT chất lượng cao, trường THCS tạo nguồn; xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý…

Dịp này, Đảng ủy Sở Giáo dục-Đào tạo đã tặng giấy khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân tích cực học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh.


Bà Nguyễn Hồng Sáng, Bí thư Đảng ủy Sở Giáo dục-Đào tạo trao giấy khen cho các
cá nhân

(Theo Báo Bình Dương Online)

Trở về