Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Phó Giám đốc Đặng Thành Sang tiếp đoàn thanh tra của Bộ GDĐT thanh tra giám sát hội đồng coi thi tốt nghiệp THPT năm 2014
Sáng ngày 04/6, ông Đặng Thành Sang, Phó Giám đốc Sở GDĐT cùng đoàn Thanh tra của Bộ GDĐT đã đến thanh tra đột xuất công tác tổ chức thi tại 2 Hội đồng thi: Hội đồng thi trường THPT Chuyên Hùng Vương (HĐCT 09.01.01) và Hội đồng thi trường THPT An Mỹ (HĐCT 09.03.03).


Đoàn thanh tra giám sát kì thi TN.THPT 2014 của Bộ GDĐT

Đây là buổi thi cuối cùng của kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm học 2013-214 với hai môn thi Ngoại ngữ và Sinh học.

Tại 2 Hội đồng thi này, tình hình an ninh diễn ra trật tự, không có tụ tập đông người bên ngoài phòng thi, đảm bảo an toàn nghiêm túc cho thí sinh yên tâm làm bài. Lực lượng an ninh được bố trí đầy đủ, công an túc trực 24/24 để đảm bảo an ninh quanh khu vực thi.


Khu vực thi đảm bảo an ninh, trật tự

Cơ sở vật chất của 2 Hội đồng thi cũng được chuẩn bị tốt. Trong phòng thi, các thí sinh được bố trí ngồi rộng rãi, phòng thi đủ ánh sáng. Tại Hội đồng thi trường THPT Chuyên Hùng Vương có 83 thí sinh dự thi môn Ngoại ngữ, 73 thí sinh dự thi môn Sinh học, có 31 cán bộ tham gia coi; Hội đồng thi trường THPT An Mỹ có 104 thí sinh dự thi môn Ngoại ngữ, 111 thí sinh dự thi môn Sinh học, có 65 cán bộ tham gia coi thi.


Ông Đặng Thành Sang, Phó Giám đốc Sở GDĐT  và đoàn thanh tra của Bộ GDĐT
thanh tra Hội đồng thi trường THPT Chuyên Hùng Vương


Ông Đặng Thành Sang, Phó Giám đốc Sở GDĐT (bìa phải) và đoàn thanh tra của Bộ GDĐT
thanh tra Hội đồng thi trường THPT An Mỹ

Thay mặt thanh tra giám sát Hội đồng coi thi tốt nghiệp THPT năm 2014, ông Đặng Thành Sang, Phó Giám đốc Sở GDĐT cho biết kết quả kiểm tra đột xuất một số Hội đồng thi  trong 3 ngày thi qua cho thấy không khí trường thi nghiêm túc, an toàn. Công tác chuẩn bị được các Hội đồng thi thực hiện tốt.

 (Sở Giáo dục và Đào tạo)

Trở về