Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Phó Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng thanh tra giám sát hội đồng coi thi tốt nghiệp THPT năm 2014
Sáng ngày 03/6, bà Nguyễn Hồng Sáng, Phó Giám đốc Sở GDĐT đã đến thanh tra đột xuất công tác tổ chức thi tại 3 Hội đồng thi: Hội đồng thi trường THPT Nguyễn Huệ (HĐCT 09.17.17), Hội đồng thi trường THPT Tân Bình (HĐCT 09.15.15) và Trường THPT Bình Phú (HĐCT 09.04.04).


Bà Nguyễn Hồng Sáng, Phó Giám đốc Sở GDĐT thanh tra Hội đồng thi trường
THPT Nguyễn Huệ

Tại 3 Hội đồng thi này, tình hình an ninh diễn ra trật tự, không có tụ tập đông người bên ngoài phòng thi, đảm bảo an toàn nghiêm túc cho thí sinh yên tâm làm bài. Lực lượng an ninh được bố trí đầy đủ, công an túc trực 24/24 để đảm bảo an ninh quanh khu vực thi.


Khu vực thi đảm bảo an ninh, trật tự

Cơ sở vật chất của 3 Hội đồng thi cũng được chuẩn bị tốt. Trong phòng thi, các thí sinh được bố trí ngồi rộng rãi, phòng thi đủ ánh sáng. Tại Hội đồng thi trường THPT Nguyễn Huệ có 218 thí sinh, 34 cán bộ tham gia coi; Hội đồng thi trường THPT Tân Bình có 186 thí sinh, 24 cán bộ tham gia coi thi; Hội đồng thi trường THPT Bình Phú có 466 thí sinh, 64 cán bộ tham gia coi thi.


Bà Nguyễn Hồng Sáng, Phó Giám đốc Sở GDĐT thanh tra Hội đồng thi trường THPT Tân Bình


Bà Nguyễn Hồng Sáng, Phó Giám đốc Sở GDĐT thanh tra Hội đồng thi trường THPT Bình Phú

Bà Nguyễn Hồng Sáng, Phó Giám đốc Sở GDĐT đề nghị các hội đồng thi tiếp tục quán triệt các giám thị coi thi chủ động hoàn thành tốt nhiệm vụ; cán bộ thanh tra, giám thị tích cực bao quát phòng thi, khu vực thi để có vấn đề để nhắc nhở, xử lý báo cáo kịp thời.

Sáng nay các thí sinh thi môn Toán, thời gian làm bài là 120 phút. Buổi chiều thí sinh sẽ thi 2 môn: Hóa học, thời gian làm bài 60 phút và thi bằng hình thức trắc nghiệm; môn Địa lý thi 90 phút bằng hình thức tự luận.

(Sở Giáo dục và Đào tạo)

Trở về