Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
BCH Đảng ủy Sở họp giao ban tháng 08/2013
Chiều ngày 26/8/2013, tại Phòng họp 1, Ban chấp hành Đảng ủy Sở GD&ĐT (mở rộng) đã tổ chức phiên họp giao ban tháng 08/2013. Đến dự có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư đại diện các Chi bộ trực thuộc: Chi bộ 1, Chi bộ 2, Chi bộ Trường THPT chuyên Hùng Vương, Trường Trung Tiểu học Pétrus Ký, Trung tâm NN-TH-BDNV tỉnh,Trường Trung cấp Kinh tế, Trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp, Trường Trung cấp Kỹ thuật Phú Giáo…

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng uỷ Sở GD&ĐT, đồng chí Viên Ngọc Thu, UVTV Đảng uỷ báo cáo hoạt động của Đảng bộ trong tháng 8 và phương hướng hoạt động tháng 9/2013.

Trong tháng 8, Đảng uỷ Sở đã chỉ đạo và hướng dẫn các chi bộ tổ chức cho toàn thể cán bộ Đảng viên, nhân viên xem băng hình về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham gia học Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khó XI do Trường Chính trị tỉnh Bình Dương tổ chức. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên học Nghị quyết TW7 khoá XI tại Hội trường Trung tâm Văn hoá tỉnh Bình Dương.

Tổ chức tuyên truyền ý nghĩa lịch sử kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng 8 (19/8/1945 – 19/8/2013) và Quốc khánh 2/9; kỷ niệm 44 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/9/1969 – 02/9/2013). Tiếp tục thực hiện công tác tổ chức, phát triển đảng viên; tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát chi bộ, tổ chức kiểm tra rèn luyện Đảng viên.

Về lãnh đạo thực hiện công tác chuyên môn: tổng kết các hoạt động hè, các kế hoạch bồi dưỡng hè thường xuyên, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị hè 2013. Kiểm tra tình hình chuẩn bị khai giảng năm học mới, kế hoạch thời gian năm học của các đơn vị. Tổ chức tổng kết năm học 2012-2013 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2013-2014.

Phương hướng nhiệm vụ tháng 9/2013:

Toàn Đảng uỷ Sở GD&ĐT tập trung lãnh đạo cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh ở các đơn vị tập trung các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng như sau:

- Tiếp tục cử đảng viên tham gia hoàn thành việc học tập Nghị quyết TW7 (khoá XI).

- Đưa vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan và các đoàn thể công tác tuyên truyền và tổ chức hoạt động kỷ niệm 68 năm Quốc khánh 2/9 (02/9/1945 – 02/9/2013) và 111 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (06/9/1902 – 06/9/2013).

- Tiếp tục công tác tổ chức, phát triển đảng viên và kiểm tra chi bộ, kiểm tra rèn luyện đảng viên.

- Chỉ đạo các đơn vị phối hợp với Công đoàn và Đoàn TNCS HCM tổ chức chu đáo Lễ khai giảng năm học 2013-2014, thực hiện nghiêm túc kế hoạch thời gian năm học; tăng cường củng cố nề nếp GV,HS, nề nếp dạy va học, có kế hoạch dự giờ thăm lớp để nâng chất lượng giảng dạy. Tăng cường kiểm tra các cơ sở giáo dục. Tổ chức triển khai nhiệm vụ năm học, phân công giảng dạy cụ thể, hợp lý.

- Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, xây dựng kỷ cương nề nếp “Văn hoá học đường”, “Văn hoà công sở”.

- Tiếp tục công tác tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2013.

- Tổ chức tuyển dụng viên chức đợt 2/2013 và củng cố cán bộ quản lý.

Đặc biệt, các chi bộ tiếp tục triển khai Công văn số 25-CV/ĐUS ngày 14/8/2013 về tuyên truyền kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9 và Công văn số 27-CV/ĐUS ngày 27/8/2013 của Đảng uỷ Sở GD&ĐT về thực hiện chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu cao trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt”.

(Sở GD&ĐT Bình Dương)

Trở về