Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Phó Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng thanh tra giám sát hội đồng coi thi tốt nghiệp THPT năm 2013
Ngày 04/6, bà Nguyễn Hồng Sáng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT đã đến thanh tra đột xuất công tác tổ chức thi tại 3 Hội đồng thi ở TP. Thủ Dầu Một và 1 Hội đồng thi ở Tân Uyên: Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (HĐCT 03.06); Hội đồng thi trường THCS Chu Văn An (HĐCT 01.02); Hội đồng thi trường THCS Nguyễn Viết Xuân (HĐCT 02.04) và Hội đồng thi trường THPT Huỳnh Văn Nghệ, Tân Uyên (07.13).


Bà Nguyễn Hồng Sáng thanh tra đột xuất Hội đồng thi trường THPT Nguyễn Đình Chiểu

Tại 4 Hội đồng thi này, tình hình an ninh diễn ra trật tự, không có tụ tập đông người bên ngoài phòng thi, đảm bảo an toàn nghiêm túc cho thí sinh yên tâm làm bài.

Lực lượng an ninh được bố trí đầy đủ, công an túc trực 24/24 để đảm bảo an ninh quanh khu vực thi.

Cơ sở vật chất của 4 Hội đồng thi cũng được chuẩn bị tốt. Trong phòng thi, các thí sinh được bố trí ngồi rộng rãi, phòng thi đủ ánh sáng. Tại Hội đồng thi trường THPT Nguyễn Đình Chiểu có 384 thí sinh của 4 trường: THPT Nguyễn Đình Chiểu, THPT Tây Nam, Trung – tiểu học Việt Anh và Trung - tiểu học Pétrus Ký. 48 cán bộ tham gia coi thi; Hội đồng thi trường THCS Chu Văn An có 526 thí sinh của 5 trường: THPT Bình Phú, THPT chuyên Hùng Vương, Trung tâm GDTX tỉnh, Trung tâm GDTX KT-HN Phú Giáo và Trung tâm GDTX KT-HN Dầu Tiếng. 68 cán bộ tham gia coi thi; Hội đồng thi trường THCS Nguyễn Viết Xuân có 336 thí sinh của 2 trường: THPT Võ Minh Đức và THPT An Mỹ. 42 cán bộ tham gia coi thi; Hội đồng thi trường THPT Huỳnh Văn Nghệ có 472 thí sinh của 2 trường: THPT Thường Tân và THPT Lê Lợi. 60 cán bộ tham gia coi thi, không có thí sinh nào tới muộn không được dự thi.


Bà Nguyễn Hồng Sáng thanh tra, giám sát Hội đồng thi trường THCS Chu Văn An 

Quy chế được cán bộ coi thi phổ biến rõ ràng cho thí sinh, trong đó đặc biệt lưu ý về những vật dụng được phép và không được phép mang vào phòng thi; khẳng định thí sinh mang theo tài liệu, vật dụng liên quan đến việc làm bài thi hoặc các phương tiện thu phát thông tin không được phép đem vào phòng thi, dù sử dụng hay chưa sử dụng đều bị đình chỉ thi.


Bà Nguyễn Hồng Sáng thanh tra, giám sát Hội đồng thi trường THCS Nguyễn Viết Xuân 

Bà Nguyễn Hồng Sáng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT đề nghị các hội đồng thi tiếp tục quán triệt các giám thị coi thi chủ động hoàn thành tốt nhiệm vụ; cán bộ thanh tra, giám thị tích cực bao quát phòng thi, khu vực thi để có vấn đề để nhắc nhở, xử lý báo cáo kịp thời.

Thay mặt thanh tra giám sát Hội đồng coi thi tốt nghiệp THPT năm 2013, Bà cho biết kết quả kiểm tra đột xuất một số Hội đồng thi cho thấy không khí trường thi nghiêm túc, an toàn. Công tác chuẩn bị được các Hội đồng thi thực hiện tốt.


Bà Nguyễn Hồng Sáng thanh tra, giám sát Hội đồng thi trường THPT Huỳnh Văn nghệ, Tân Uyên 

Trở về