Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Huấn luyện đợt 2 lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) thường trực cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2013
Thực hiện chỉ thị số 01/2013/CT – UBND ngày 23/02/2013 của UBND Tỉnh về việc thực hiện công tác Quốc phòng địa phương; Kế hoạch số 27/KH – BCH ngày 07/01/2013 của Ban CHQS thành phố Thủ Dầu Một về Kế hoạch tổ chức huấn luyện lực lượng tự vệ năm 2013.

 Xác định rõ trách nhiệm, Ban CHQS cơ quan Sở GD&ĐT đã triển khai các hoạt động cụ thể, trên tinh thần nghiêm túc từ khâu khảo sát, rà soát, đánh giá thực trạng của lực lượng DQTV thường trực. Trên cơ sở đó, có biện pháp để xây dựng kế hoạch huấn luyện lực lượng sát với thực tế, đặc điểm yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng của cơ quan.


Dân quân tự vệ thường trực Sở GD&ĐT

Căn cứ Kế hoạch số 578/KH – BCHQSCQ ngày 02/5/2013 của Chỉ huy trưởng Ban CHQS cơ quan Sở GD&ĐT; Sáng ngày 16/05, Ban chỉ huy quân sự cơ quan Sở GD&ĐT đã tổ chức huấn luyện đợt 2 cho lực lượng tự vệ thường trực, được sự phân công của Ban CHQS cơ quan, đồng chí Phạm Anh Dũng – Báo cáo viên đã lên lớp huấn luyện cho lực lượng tự vệ nắm chắc các nội dung cơ bản về huấn luyện lực lượng tự vệ năm thứ I, nhằm mục đích quán triệt cho lực lượng tự vệ cơ quan nắm chắc nội dung cơ bản về kỹ thuật, chiến thuật, nâng cao nhận thức hiểu rõ trách nhiệm trong bảo vệ trị an tại cơ quan, sẵn sàng và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; Sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị được biên chế, vận dụng những nội dung đã được huấn luyện vào thực tiễn cơ quan.

Một số hình ảnh trong đợt huấn luyện LL DQTV thường trực Sở GD&ĐT

Trở về