Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Sơ kết 3 năm THTT-HSTC theo hướng hiệu quả và tiết kiệm
Chuẩn bị cho sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua xây dựng Trường học thân thiện – Học sinh tích cực, đó là nội dung được nhấn mạnh tại  thông báo của Bộ GD&ĐT về kết luận của Thứ trưởng Trần Quang Quý tại cuộc họp BCĐ Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” vừa qua.
 
Theo đó, việc thực hiện sơ kết 3 năm thực hiện Phong trào thi đua cần nghiên cứu kết hợp với Hội nghị tổng kết năm học 2010-2011 khối sở GD&ĐT. Địa điểm tổ chức sự kiện này dự kiến tại Đồng Tháp.
Thực hiện chủ trương của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, Thứ trưởng yêu cầu Thường trực BCĐ cần rà soát lại các nội dung và có văn bản gửi các tỉnh sơ kết 3 năm thực hiện Phong trào thi đua theo hướng tích cực, hiệu quả và tiết kiệm.
Thứ trưởng giao Văn phòng Bộ,Vụ công tác học sinh, sinh viên, Dự án Phát triển Giáo dục THCS II làm việc với Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Tháp để thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức các hoạt động; khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để thực hiện, trong đó chú trọng vấn đề khái quát mô hình trường học thân thiện, học sinh tích cực ở cơ sở, các kinh nghiệm, sáng kiến, các thành tích xuất sắc của cán bộ, giáo viên, học sinh trong phong trào thi đua, cụ thể hóa tiêu chí đánh giá, thang điểm về học sinh tích cực, công tác thi đua khen thưởng để phát triển Phong trào.
Trong thời gian còn lại của năm học, Thứ trưởng Trần Quang Quý cũng lưu ý việc chỉ đạo, tạo điều kiện để tăng cường sự chủ động, sáng tạo, tích cực hơn nữa của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh và các đơn vị tham gia ở cơ sở. Đặc biệt là vai trò của Hiệu trưởng, cán bộ, giáo viên cốt cán cần được tăng cường trong công tác quản lí tổ chức và hoạt động chuyên môn thực hiện các nội dung của Phong trào thi đua. Đồng thời, có các giải pháp thiết thực để tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học, môi trường thân thiện, tích cực cho học sinh ở mỗi địa phương và trong phạm vi toàn quốc.
Cùng với đó, chú trọng xây dựng mô hình trường học thân thiện, học sinh tích cực ở các cấp của địa phương và tăng cường dạy học tích cực, rèn luyện kĩ năng sống, đạo đức, lối sống cho học sinh.
(Theo Báo Giáo dục và Thời đại)
Trở về