Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Tập huấn, bồi dưỡng về công tác giáo dục thể chất năm học 2019-2020
Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 và Kế hoạch số 1644/KH-SGDĐT ngày 27/8/2019 về công tác giáo dục thể chất; trong hai ngày 03 và 04/9/2019, tại Trường THPT Võ Minh Đức, Sở GDĐT đã tổ chức Lớp tập huấn, bồi dưỡng môn Giáo dục Thể chất năm học 2019-2020 cho chuyên viên phụ trách công tác của các phòng GDĐT và giáo viên dạy lớp của các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương.


Các chuyên viên, giáo viên tham gia Lớp tập huấn, bồi dưỡng về công tác giáo dục thể chất

Tham dự Lớp tập huấn, bồi dưỡng có 240 học viên là chuyên viên phụ trách công tác giáo dục thể chất của các phòng GDĐT, giáo viên cốt cán của trường tiểu học, trung học cơ sở và giáo viên dạy lớp môn Giáo dục Thể chất các trường trung học phổ thông.

Đây là chương trình tập huấn nhằm mục đích triển khai việc dạy môn Giáo dục Thể chất theo chương trình phổ thông mới; quán triệt các văn bản, đề án quan trọng về phát triển giáo dục thể chất; triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020; đồng thời trang bị những kiến thức về lý luận nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác giảng dạy môn thể dục tại các trường phổ thông và phổ biến công tác tổ chức Hội khỏe Phù Đổng lần thứ X – Năm học 2019-2020.

Phụ trách Lớp tập huấn, bồi dưỡng, ông Phạm Anh Dũng - Phó Trưởng phòng Chính trị, tư tưởng – Pháp chế, Sở GDĐT đã triển khai 06 chuyên đề quan trọng gồm:

- Chuyên đề 1: Quán triệt Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 31/01/2015 của Chính phủ quy định về GDTC và thể thao trường học; Kế hoạch 2046/KH-UBND ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh Bình Dương về việc thực hiện Đề án tổng thể phát triển GDTC và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

- Chuyên đề 2: Triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới của môn Giáo dục Thể chất.

- Chuyên đề 3: Triển khai nhiệm vụ môn Giáo dục Thể chất năm học 2019-2020.

- Chuyên đề 4: Bồi dưỡng thường xuyên nội dung 2.

- Chuyên đề 5: Hướng dẫn các quy định về việc tổ chức dạy bơi cho học sinh tại các trường phổ thông; phổ biến giáo trình phổ cập bơi và mẫu giáo án môn Giáo dục Thể chất.

- Chuyên đề 6: Triển khai công tác tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bình Dương lần thứ X năm học 2019-202, tham dự HKPĐ khu vực IV tại Đắk Lắk và HKPĐ toàn quốc lần thứ X năm 2020 tại Nam Định.

Các nội dung tập huấn, bồi dưỡng được thiết kế gắn với yêu cầu thực tiễn của công tác giáo dục thể chất cho học sinh, lấy hiệu quả và chất lượng công tác làm trọng tâm. Các chuyên viên, giáo viên được cử tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đã tham gia đầy đủ nội dung chương trình và chấp hành nghiêm quy định của lớp tập huấn.

(Minh Ngọc, Sở GDĐT)

Trở về