Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Họp Tổ Nghiệp vụ bộ môn góp ý kiến về dự thảo các chương trình môn học
Sáng 19/3/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Bình Dương đã tổ chức cuộc họp Tổ Nghiệp vụ bộ môn góp ý kiến về Dự thảo các chương trình môn học tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh.

Các thành viên Tổ Nghiệp vụ bộ môn sẽ chia từng bộ môn góp ý theo Đề cương của Bộ GDĐT, rà soát và điều chỉnh các ý kiến đóng góp của các đơn vị cho từng môn học, đề xuất thêm với Bộ GDĐT về Dự thảo các chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục mới cấp THCS, THPT và GDTX.


Thảo luận góp ý theo bộ môn

Kết quả thảo luận góp ý sẽ được Sở GDĐT tổng hợp và báo cáo về Bộ GDĐT.

(Kim Anh – Phòng GDTrHTX)

Trở về