Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Hội nghị Tổng kết hoạt động của Tổ bộ môn năm học 2014-2015
Sáng 17-10, tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tão đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của Tổ nghiệp vụ bộ môn năm học 2014-2015.

Tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Phương Dung – Trưởng phòng GDTrH – Sở GDĐT, các chuyên viên phụ trách các bộ môn của phòng GDTrH và 300 thầy, cô giáo là thành viên các tổ nghiệp vụ bộ môn cấp THCS, THPT.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo, đánh giá những ưu điểm, hạn chế trong hoạt động chuyên môn của các Tổ nghiệp vụ trong năm học 2014-2015. Trên cơ sở đó, định hướng hoạt động trong năm học 2015 – 2016, gồm các nội dung như kiện toàn Tổ nghiệp vụ bộ môn, tiến tới thành lập Hội đồng bộ môn cấp tỉnh và xây dựng Quy chế hoạt động của hội đồng bộ môn; tổ chức thao giảng và sinh hoạt chuyên đề theo cụm; biên soạn câu hỏi ôn thi THPT Quốc gia của từng chuyên đề theo định hướng phát triển năng lực của học sinh bao gồm các mức độ: Biết, hiểu, vận dụng, vận dụng cao; câu hỏi ôn thi tuyển sinh 10 và tài liệu bồi dưỡng HSG theo chuyên đề (cấp THCS) và tập huấn một số chuyên đề chuyên sâu cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.


Các thành viên các tổ nghiệp vụ bộ môn cấp THCS, THPT

(Phòng Giáo dục Trung học – Sở GDĐT)

Trở về