Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Hội thảo công tác giáo dục đạo đức cho học sinh THCS ở tỉnh Bình Dương
Ngày 22/05, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Trường Đại học Thủ Dầu Một đã tổ chức Hội thảo công tác giáo dục đạo đức học sinh THCS trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Toàn cảnh hội thảo công tác giáo dục đạo đức học sinh THCS

Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, đại điện Trường Đại học Thủ Dầu Một, đại diện lãnh đạo 7 Phòng GDĐT, 5 Trường THPT có cấp THCS và một số thầy, cô là khách mời.

Có 4 tham luận được trình bày tại Hội thảo, gồm:

- Công tác chỉ đạo giáo dục đạo đức học sinh trong các Trường THCS ở tỉnh Bình Dương.

- Vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh THCS.

- Thực hiện đổi mới phương pháp giáo dục đạo đức học sinh trường THCS Chu Văn An.

- Giáo dục đạo đức cho học sinh ở tỉnh Bình Dương hiện nay.

Đồng thời có nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp tại Hội thảo về công tác giáo dục đạo đức cho học sinh THCS, tập trung đánh giá thực trạng, phân tích nguyên nhân của những ưu điểm và hạn chế, đề xuất các giải pháp, những bài học rút ra được từ thực trạng giáo dục đạo đức cho học sinh THCS ở tỉnh Bình Dương và những kiến nghị đối với các cấp, các ngành trong công tác giáo dục đạo đức cho học sinh hiện nay.

Trở về