Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Hội nghị Tổng kết năm học 2019-2020 và Triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với Giáo dục Trung học và Giáo dục thường xuyên
Sáng 16-10, tại Trung tâm GDTX-BDNV tỉnh Bình Dương (cơ sở 2), Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2019-2020 và Triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với Giáo dục Trung học và Giáo dục thường xuyên

Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Hồng Sáng - Giám đốc Sở GDĐT, bà Nguyễn Phương Dung - Phó Giám đốc Sở GDĐT, ông Đỗ Hà Thế Bình- Chủ tịch Công đoàn ngành, đại diện lãnh đạo các phòng ban của Sở GDĐT; lãnh đạo các Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố, các trường THPT; trung tâm GDTX và BDNV tỉnh và các trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn tỉnh .


Đại biểu tham dự hội nghị

Ông Phạm Văn Tích, Trưởng phòng Giáo dục Trung học-Thường xuyên Sở GDĐT đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 với những thành tích phấn khởi, đáng tự hào của tỉnh nhà trong năm học về các kết quả giáo dục và dạy nghề, về điểm đạt và thứ hạng nỗ lực có được trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 vừa qua, cũng như thông qua hội nghị Dự thảo triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với giáo dục trung học và giáo dục thường xuyên, đặc biệt chú trọng đến mục tiêu Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chương trình giáo dục trung học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh với việc tiếp tục bảo đảm thực hiện chương trình GDPT hiện hành trong điều kiện dịch Covid-19 vẫn có diễn biến phức tạp; các nhà trường, các trung tâm chủ động việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị.


Ông Phạm Văn Tích, Trưởng phòng GDTrH-TX Sở GDĐT báo cáo kết quả
thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020

Hội nghị cũng tập trung trao đổi, thống nhất các giải pháp thích hợp và hiệu quả để thực hiện, các điểm lưu ý về đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh theo Thông tư số 26, về công tác tư vấn học đường cho học sinh, về việc dạy môn Tiếng Anh chương trình lớp 12,...


Bà Nguyễn Hồng Sáng – Giám đốc Sở GDĐT phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở GDĐT Nguyễn Hồng Sáng yêu cầu các đơn vị giáo dục cần chú trọng nâng cao công tác quản lý, phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ trong lãnh đạo các đơn vị, hội đồng giáo viên của nhà trường, có biện pháp tăng cường giáo dục học sinh ý thức lao động, trách nhiệm, nghĩa vụ đối với gia đình, cộng đồng và xã hội. Về công tác chuyên môn, giáo viên cần phải thay đổi phương pháp dạy học từ một chiều sang đa chiều; triển khai thực hiện Thông tư số 26/ 2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông; nâng cao trách nhiệm của tổ nghiệp vụ bộ môn; quan tâm đến việc chọn sách giáo khoa trong Chương trình giáo dục phổ thông mới;… Cần chú ý xây dựng nhân lực làm nền tảng, đầu tư thích đáng cho việc truyền đạt tri thức trong sự phối hợp tích cực giữa gia đình, nhà trường và xã hội.

(Mỹ Dung – Phòng GDTrH-TX, Sở GDĐT)

Trở về