Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trên Internet: "Học sinh chung tay đẩy lùi dịch Covid-19"
Thực hiện Kế hoạch Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020 của ngành GDĐT và cao điểm tuyên truyền PBGDPL về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở GDĐT và Sở Tư pháp, hai Sở đã phối hợp tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu pháp luật trên Internet "Học sinh chung tay đẩy lùi dịch Covid-19"


Giao diện cuộc thi

Ngày 01/4/2020, Sở GDĐT và Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch phối hợp số 566/KHPH-STP-SGDĐT về việc phối hợp tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trên Internet "Học sinh chung tay đẩy lùi dịch Covid-19". Cuộc thi được tổ chức nhằm mục đích nâng cao nhận thức pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 (vi rút SARS-CoV-2) cho học sinh, học viên cấp THCS và cấp THPT trong các trường học, trung tâm GDNN-GDTX, trung tâm GDTX và BDNV tỉnh.

Thời gian tổ chức cuộc thi từ ngày 03/4 đến hết ngày 30/4/2020 theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên mạng Internet thông qua Trang thông tin điện tử tại địa chỉ http://thitructuyen.binhduong.gov.vn.

Cuộc thi được tổ chức thành 02 vòng gồm: Vòng thi sơ khảo (vòng 1) và Vòng thi chung kết (vòng 2), nội dung thi của từng vòng do Ban Tổ chức quy định trong Thể lệ.

Nội dung thi tập trung vào 01 số văn bản pháp luật có liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như: Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007; Nghị định 101/2010/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch; Nghị định 176/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế,....

Được biết, cùng với Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trên Internet "Học sinh chung tay đẩy lùi dịch Covid-19" dành riêng cho đối tượng học sinh, học viên cấp THCS, THPT do Sở GDĐT phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức thì Hội đồng phối hợp PBGDPL của tỉnh cũng tiến hành tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trên Internet “Cùng chung tay đẩy lùi dịch Covid-19”dành cho đối tượng là Công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trong và ngoài tỉnh Bình Dương (cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ sở giáo dục có thể tham gia ở cuộc thi này). Về hình thức thi, địa chỉ tham gia, thời gian tổ chức thì 02 cuộc thi tương tự như nhau, tuy nhiên về nội dung thi và số vòng thi thì Ban tổ chức có điều chỉnh cho phù hợp với đối tượng dự thi.

Ban Tổ chức 02 cuộc thi trân trọng kính mời quý thầy cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người lao động, học sinh, học viên và cha mẹ học sinh, học viên cùng tham gia trắc nghiệm kiến thức về phòng, chống dịch bệnh, “TẤT CẢ CÙNG CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH COVID-19”.

Một số văn bản pháp luật, hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 được Ban Tổ chức đăng tải trên địa chỉ cuộc thi:

1. Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007.

2. Bộ Luật hình sự năm 2015 (Điều 240, 288).

3. Nghị định 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch.

4. Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

5. Nghị định số 155/2016/ND-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

6. Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dich điện tử.

7. Quyết định số 02/2016/QĐ-TTg ngày 28/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm.

8. Quyết định số 07/2020/QĐ-TTg ngày 26/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 02/2016/QĐ-TTg ngày 28/01/2016 về việc quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm.

9. Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19.

10. Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

11. Công văn số 45/TANDTC-PC ngày 30/3/2020 của Tòa án Nhân dân tối cao về việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

12. 100 câu Hỏi - Đáp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở giáo dục do Bộ GDĐT và Học viên Quân y phối hợp biên soạn.

(Minh Ngọc, Sở GDĐT)

Trở về