Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Đánh giá tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Chiều ngày 24/02/2020, lãnh đạo Sở GDĐT đã triệu tập cuộc họp để nghe các Đoàn kiểm tra của Sở báo cáo tình hình thực tế công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các đơn vị, trường học, cơ sở giáo dục và việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.


Bà Nguyễn Hồng Sáng – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GDĐT chủ trì cuộc họp

Tham dự cuộc họp có bà Nguyễn Hồng Sáng – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GDĐT; các phó giám đốc: Nguyễn Phương Dung, Nguyễn Văn Phong; đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở GDĐT và thành viên của các Đoàn kiểm tra.

Thay mặt cho các Đoàn kiểm tra, ông Nguyễn Văn Phong – Phó Giám đốc Sở GDĐT đã báo cáo tổng quan về kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của ngành GDĐT tỉnh Bình Dương và kết quả kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của 78 đơn vị, trường học, cơ sở giáo dục (sau đây gọi chung là các đơn vị) mà các đoàn đã làm việc. Ông cũng nêu lên một số nhiệm vụ mà thủ trưởng các đơn vị cần phải khẩn trương thực hiện ngay với tinh thần trách nhiệm cao nhất.


Đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn dự họp

Phát biểu tại cuộc họp, bà Nguyễn Phương Dung – Phó Giám đốc Sở GDĐT cho biết trong quá trình đi kiểm tra, từng thành viên của Đoàn kiểm tra đều có tinh thần trách nhiệm rất cao, các kiến nghị góp ý cho đơn vị đều là những ý kiến thẳng thắn, bám sát với các văn bản chỉ đạo của cấp trên, hướng dẫn của Sở GDĐT và sát với tình hình thực tế của từng đơn vị. Bên cạnh những công việc đã thực hiện tốt và tiếp tục duy trì, bà cũng nêu ra những điểm còn hạn chế của một số đơn vị, của từng cấp học, bà yêu cầu những đơn vị đã được các đoàn kiểm tra góp ý phải triển khai ngay việc khắc phục, có kế hoạch thực hiện từng phần việc.


Thành viên các Đoàn kiểm tra tham gia góp ý

Tham gia góp ý tại cuộc họp, lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở GDĐT và thành viên các đoàn kiểm tra cũng kiến nghị các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách, bảo đảm công tác tham mưu cho UBND tỉnh và công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của ngành.


Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng phát biểu kết luận cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo và kết luận cuộc họp, bà Nguyễn Hồng Sáng – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GDĐT đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo và chuyên viên, giáo viên, nhân viên các đơn vị; hầu hết các đơn vị đã thực hiện tốt các chỉ đạo và hướng dẫn của Sở GDĐT. Theo đó, công tác chỉ đạo, điều hành được thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện ngay; việc thông tin, tuyên truyền cho phụ huynh, học sinh được triển khai nhanh chóng; việc vệ sinh trường lớp, cơ sở vật chất được thực hiện kỹ càng, liên tục; công tác thống kê dịch tễ cũng được các đơn vị thực hiện tốt cùng với cơ quan y tế địa phương; ngoài ra, thầy cô các đơn vị cũng đã triển khai nhiều hình thức để ôn tập, duy trì kiến thức cho học sinh. Qua kiểm tra và ghi nhận thực tế cho thấy vẫn còn một số đơn vị, dù đã tổ chức thực hiện nhưng vẫn còn chỗ này chỗ kia chưa tốt, có thái độ dễ dãi, thiếu kiên quyết; các đoàn kiểm tra đã nhắc nhở, góp ý và hướng dẫn để các đơn vị khắc phục, đáp ứng được yêu cầu của ngành.

Bà cho rằng hiện nay diễn biến tình hình dịch bệnh rất khó lường, bà yêu cầu từng công chức của Sở GDĐT, phòng GDĐT, thủ trưởng và giáo viên, nhân viên các đơn vị trong ngành phải ý thức được trách nhiệm trong suốt thời gian này, chủ động thực hiện các chỉ đạo, hướng dẫn và khuyến cáo của cơ quan cấp trên và của cơ quan y tế để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Bà yêu cầu bộ phận thường trực của Sở GDĐT tổng hợp các văn bản chỉ đạo của cấp trên, khuyến cáo của ngành y tế và tình hình thực tế để hướng dẫn bổ sung công tác chuẩn bị các điều kiện và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh đi học trở lại, căn cứ vào hướng dẫn, từng đơn vị phải xây dựng kế hoạch và kịch bản đón học sinh, trong đó yếu tố an toàn phải được đặt lên hàng đầu.

Đối với việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020, Giám đốc yêu cầu lãnh đạo các phòng có liên quan tiếp tục nghiên cứu, có đánh giá và hướng dẫn chi tiết để làm cơ sở trình lãnh đạo tỉnh xem xét.

(Minh Ngọc, Sở GDĐT)

Trở về