Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Kỳ thi chọn Học sinh giỏi Quốc gia THPT năm 2020: Bình Dương có 56 thí sinh dự thi
Trong 4 ngày từ ngày 26 đến 29/12/2019, tại trường THPT Chuyên Hùng Vương, 56 học sinh của tỉnh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2019-2020 ở 9 môn: Văn, Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, Ngoại Ngữ, Sử, Địa. Để bảo đảm tính khách quan, Bộ Giáo dục- Đào tạo đã điều động cán bộ ngành giáo dục- đào tạo tỉnh Trà Vinh và tỉnh Sóc Trăng tham gia công tác coi thi.


Hội đồng sinh hoạt quy chế thi tại lễ khai mạc kỳ thi chọn HSG quốc gia 2020.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đại diện Hội đồng coi thi mong muốn các em học sinh sẽ phát huy tốt kiến thức đã tích lũy, giành được thành tích cao trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2020. Đồng thời đề nghị các thành viên Hội đồng coi thi cần thực hiện nghiêm các quy định trong công tác coi thi, để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế

 
Bà Nguyễn Phương Dung – Phó Giám đốc sở GDĐT phát biểu tại lễ Khai mạc kỳ thi.

 
Chủ tịch Hội đồng thi Thạch Tha Lai – Phó Giám đốc Sở GDĐT Trà Vinh sinh hoạt
quy chế thi tại lễ khai mạc kỳ thi

Ngày 27/12/2019, học sinh sẽ thi viết các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, các môn ngoại ngữ và thi lập trình trên máy tính với môn Tin học.

Ngày 28/12/2019, tiếp tục thi viết với các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học và thi nói các môn Ngoại ngữ, thi lập trình trên máy tính môn Tin học.

Ngày 29/12/2019, thi thực hành các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học.

Trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tổ chức thi nói (độc thoại) của thí sinh đối với các môn Ngoại ngữ và thi thực hành đối với các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học./.

(Võ Văn Bảy – Phòng KTQLCLGD)

Trở về