Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Hội nghị tập huấn triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho CBQL cấp tiểu học
Nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) (gọi tắt là Chương trình giáo dục phổ thông 2018), ngày 01/11/2019, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Thuận An, Sở GDĐT Bình Dương tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho các cán bộ quản lý cấp tiểu học.

Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Phương Dung, Phó Giám đốc Sở GDĐT; các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục tiểu học, Phòng GDĐT các huyện, thành phố và Hiệu trưởng của tất cả các trường tiểu học trên địa bàn; thành viên Tổ Mạng lưới chuyên môn cấp tỉnh năm học 2019-2020.

Tại hội nghị, ông Trần Đình Khương, Phó Trưởng phòng GDTH đã trình bày 3 nội dung chính: Thực trạng giáo dục tiểu học Bình Dương chuẩn bị triển khai thực hiện CTGDPT 2018 ở tiểu học;  Hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch dạy học theo chương trình GDPT 2018 ở cấp tiểu học; Hướng dẫn thực hiện xây dựng kế hoạch và thời khóa biểu dự kiến triển khai cho lớp 1 năm học 2020-2021.


Hội nghị tập huấn lần này đã giúp các cán bộ quản lý cấp Tiểu học có định hướng rõ ràng các nhiệm vụ phải chuẩn bị thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trước mắt là lớp 1 năm học 2020-2021 đồng thời bổ sung những kiến thức, kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy và quản lý theo định hướng phát triển năng lực học sinh để áp dụng đối với chương trình hiện hành và chương trình mới trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, bà Nguyễn Phương Dung, Phó Giám đốc Sở GDĐT lưu ý các trường tiểu học năm học 2019-2020  là năm học bản lề rất quan trọng để toàn ngành chuẩn bị thực hiện Chương trình GDPT năm 2018, trước mắt chuẩn bị các điều kiện áp dụng triển khai sách giáo khoa mới đối với lớp 1 từ năm học 2020-2021. Mỗi cán bộ quản lý phải biết luôn tạo động lực, quyết tâm, tạo một bước tiến mới để giáo dục tiểu học Bình Dương tiếp tục thực hiện kỷ cương trong dạy học là tiền đề để thực hiện chương trình giáo dục tiểu học mới bắt đầu từ lớp 1 năm học 2020-2021 đạt kết quả./.

(Trần Đình Khương – Phòng GDTH)

Trở về