Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Sở Giáo dục và Đào tạo hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11
Chiều ngày 04/11/2019, Sở GDĐT tổ chức sinh hoạt giới thiệu Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11/2019.

 

Tham dự buổi sinh hoạt có ông Nguyễn Văn Phong – Phó Giám đốc Sở GDĐT và cán bộ, công chức cơ quan Sở GDĐT. Đây là buổi sinh hoạt pháp luật định kỳ hằng tháng của cơ quan Sở GDĐT và hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11/2019 theo tinh thần Công văn số 2323/SGDĐT-CTTTPC của Sở GDĐT hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2019.

Trọng tâm của buổi sinh hoạt là các nội dung giới thiệu về nguồn gốc, ý nghĩa của Ngày pháp luật Việt Nam và giới thiệu Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018. Nội dung triển khai nhằm thực hiện tinh thần chỉ đạo của Bộ GDĐT, UBND tỉnh và Kế hoạch của Sở GDĐT, Công đoàn ngành Giáo dục về việc quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Đây cũng là nội dung tiếp theo của hoạt động tuyên truyền, PBGDPL của ngành GDĐT về việc triển khai nhóm luật trọng tâm của ngành gồm có Luật Giáo dục năm 2019, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục Đại học đã thực hiện trong tháng 9 và tháng 10 của ngành.

(Minh Ngọc, Sở GDĐT)

Trở về