Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Tập huấn kỹ năng lồng ghép giới trong công tác quản lý, công tác chủ nhiệm tại các cơ sở giáo dục năm học 2019-2020
Sáng ngày 25/10/2019, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBCPN) ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức khai mạc chương trình Tập huấn kỹ năng lồng ghép giới trong công tác quản lý, công tác chủ nhiệm tại các cơ sở giáo dục năm học 2019-2020.

Về tham dự chương trình có bà Nguyễn Phương Dung - Phó Giám đốc Sở GDĐT- Trưởng ban VSTBCPN và ông Nguyễn Bình Dương - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành - Phó ban VSTBCPN ngành GDĐT tỉnh. Chương trình đã triệu tập hơn 100 đại biểu là cán bộ quản lý, cộng tác viên bình đẳng giới, thành viên Ban VSTBCPN các cấp đến từ 09 phòng GDĐT và 41 cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Các nội dung đã được triển khai thực hiện gồm: Nghiên cứu và xây dựng tài liệu hướng dẫn kỹ năng lồng ghép giới trong quản lý, giáo dục học sinh; Tập huấn nâng cao nhận thức về giới, bình đẳng giới, chống phân biệt đối xử trên cơ sở giới và nâng cao kỹ năng lồng ghép giới trong công tác quản lý, công tác chủ nhiệm tại các cơ sở giáo dục.

Sau một ngày tham gia học tập, trao đổi tích cực, các đại biểu đã nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình trong việc thực hiện bình đẳng giới tại các cơ sở giáo dục; đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm - người đóng vai trò then chốt trong việc lập kế hoạch, xây dựng chương trình, hoạt động giáo dục tác động trực tiếp đến các em học sinh. Sau tập huấn, các đại biểu sẽ tham mưu lãnh đạo, tổ chức báo cáo lại những nội dung đã được triển khai, học tập tại đơn vị mình.

Một số hình ảnh trong buổi tập huấn:

Nguyễn Thị Điệp – Phòng TCCB

Trở về