Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Tập huấn, phổ biến kiến thức về phòng, chống ma túy năm học 2019-2020
Sáng ngày 18/10/2019, tại Trường Cao đẳng Y tế, Sở GDĐT phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương tổ chức Lớp tập huấn, phổ biến kiến thức về phòng, chống ma túy năm học 2019-2020 cho các phòng GDĐT, các trường THCS, THPT và các trung tâm GDTX trong tỉnh.


Ông Nguyễn Văn Phong – Phó Giám đốc Sở GDĐT (bìa phải)
chủ trì khai mạc lớp tập huấn phòng, chống ma túy

Tham dự lớp tập huấn có ông Nguyễn Văn Phong – Phó Giám đốc Sở GDĐT; bà Lê Kim Dung – Phó Trưởng phòng Chính trị, tư tưởng - Pháp chế, Sở GDĐT; Thượng tá Đỗ Ngọc Ẩn – Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh (Báo cáo viên); cùng với hơn 550 thầy, cô là chuyên viên các phòng GDĐT; đại diện lãnh đạo, giáo viên phụ trách công tác Đoàn, Đội, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên phụ trách công tác tư vấn học đường thuộc các trường THCS, THPT, trung tâm GDNN-GDTX và Trung tâm GDTX - BDNV tỉnh.


Bà Lê Kim Dung (ngồi giữa) – Phó Trưởng phòng Chính trị, tư tưởng - Pháp chế, Sở GDĐT

Đây là chương trình tập huấn nhằm thực hiện Kế hoạch số 423/KHPH-SGDĐT-CAT ngày 12/3/2018 giữa Sở GDĐT và Công an tỉnh về tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và kiến thức về phòng, chống ma túy cho cán bộ, viên chức, và học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 668/KH-SGDĐT ngày 16/4/2019 của Sở GDĐT về việc tổ chức thông tin, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy năm 2019; Công văn số 1787/SGDĐT-CTTTPC ngày 06/9/2019 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2019-2020.


Ông Nguyễn Văn Phong phát biểu chỉ đạo khai mạc lớp tập huấn

Phát biểu chỉ đạo về chương trình tập huấn, ông Nguyễn Văn Phong – Phó Giám đốc Sở GDĐT đánh giá cao công tác phối hợp, hỗ trợ của Công an tỉnh cho ngành GDĐT trong công tác phòng, chống ma túy và tác hại của ma túy trong những năm qua; đặc biệt là sự hỗ trợ tích cực của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Ông cho biết công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về ma túy và đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy xâm nhập học đường là một trong những nội dung trọng tâm, luôn được lãnh đạo ngành GDĐT quan tâm, chỉ đạo sâu sát.

Ông mong rằng lãnh đạo các đơn vị trong ngành GDĐT và các thầy cô sẽ nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, cảnh giác với các nguy cơ tiềm ẩn của ma túy đối với môi trường học đường, sẵn sàng phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy. Ông yêu cầu các đại biểu phải tham dự lớp tập huấn một cách nghiêm túc, tập trung tiếp thu đầy đủ các kiến thức về phòng, chống ma túy và tác hại của ma túy mà báo cáo viên trình bày; ngay sau chương trình tập huấn này, lãnh đạo các đơn vị trong ngành và các đại biểu tham dự cần tổ chức triển khai thực hiện, áp dụng ngay các kiến thức, kỹ năng mà báo cáo viên truyền đạt vào kế hoạch phòng, chống ma túy của đơn vị mình.


Thượng tá Đỗ Ngọc Ẩn – Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh,
Báo cáo viên của lớp tập huấn

Phụ trách nội dung tập huấn, Thượng tá Đỗ Ngọc Ẩn – Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đã trình bày đầy đủ các kiến thức cơ bản về tác hại của ma túy, kỹ năng nhận dạng các loại ma túy, tình hình tội phạm về ma túy nói chung và diễn biến trên địa bàn tỉnh Bình Dương, các nguy cơ tiềm ẩn đối với cơ sở giáo dục và cán bộ, giáo viên, học sinh…


Toàn cảnh lớp tập huấn

(Minh Ngọc, Sở GDĐT)

Trở về