Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Tập huấn triển khai thực hiện đánh giá chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 29/3/2019, Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tổ chức tập huấn triển khai thực hiện đánh giá chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non nhằm quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT và Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).

 

Đại biểu được triệu tập tham gia lớp tập huấn gồm 67 công chức, viên chức là đại diện lãnh đạo, công chức cơ quan phòng GDĐT và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục mầm non thuộc các huyện, thị xã, thành phố. Báo cáo viên lớp tập huấn đã triển khai những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong quy trình, chu kỳ, phương pháp đánh giá, hướng dẫn tìm minh chứng trong đánh giá, xếp loại hiệu trưởng, giáo viên theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non theo Thông tư hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc có liên quan.

Sau tập huấn, Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố sẽ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác đánh giá chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non tại đơn vị; tiếp tục tiếp thu ý kiến góp ý xây dựng từ cơ sở để bộ phận chuyên môn của ngành nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo ban hành hướng dẫn về công tác đánh giá, xếp loại theo chuẩn một cách khoa học và đạt hiệu quả./.

Nguyễn Thị Điệp – Phòng TCCB

Trở về