Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Hội nghị Tập huấn kiểm định chất lượng giáo dục và chuẩn quốc gia năm 2019
Sáng 25-02, tại Trường THPT Võ Minh Đức, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị tập huấn kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tham dự Hội nghị có ông Lê nhật Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo các phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Giáo dục Trung học-Thường xuyên, Kế hoạch – Tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo; Lãnh đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, Ban Giám hiệu các trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học trên địa bàn tỉnh Bình Dương…


Đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Lê Nhật Nam nhấn mạnh: Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia là một nhiệm vụ quan trọng của ngành giáo dục đào tạo nói riêng và quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà nói chung, Thông tư mới ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục thực hiện công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tích hợp với kiểm định chất lượng giáo dục; đồng thời cũng tạo ra thách thức không nhỏ trong việc quản lý nâng cao chất lượng giáo dục, thu thập, lưu trữ, xử lý minh chứng theo lộ trình qui định...


Ông Lê Nhật Nam- Phó Giám đốc Sở GDĐT phát biểu khai mạc Hội nghị

Ngoài ra, ông cũng lưu ý các cơ sở giáo dục phải phấn đấu khắc phục các khó khăn khách quan, và chủ quan, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tỉnh giao cho ngành trong việc đảm bảo chỉ tiêu trường chuẩn quốc gia nhiệm kỳ 2016-2020 và những năm tiếp theo.

Tại Hội nghị các báo cáo viên đã triển khai các nội dung theo Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, cụ thể:

1. Hướng dẫn quy trình Tự đánh giá; Giới thiệu tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Giới thiệu các biểu mẫu báo cáo.

2. Hướng dẫn: Viết Phiếu đánh giá tiêu chí (Tự đánh giá); xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng; viết báo cáo tự đánh giá

3. Thực hành: Viết Phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin minh chứng; viết phiếu đánh giá tiêu chí (Tự đánh giá); viết báo cáo tự đánh giá.

4. Báo cáo kết quả thực hành.

5. Viết bài thu hoạch và tổng kết.

Hội nghị tâp huấn diễn ra trong hai ngày 25 và 26/02/2019.

(Kim Anh – CV Phòng GDTrHTX)

Trở về