Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Hội nghị Giao ban khối Trung học phổ thông và Giáo dục thường xuyên
Nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2018 – 2019, sáng 24/7/2018, tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã điễn ra Hội nghị giao ban khối Trung học phổ thông và Giáo dục thường xuyên do bà Nguyễn Hồng Sáng - Giám đốc Sở GDĐT chủ trì.

Tham dự Hội nghị gồm có Lãnh đạo Sở GDĐT; Lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của Sở GDĐT; các thầy cô là Ban Giám hiệu các trường trung học phổ thông và Ban Giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe thông qua báo cáo công tác chuẩn bị năm học mới; Các phòng, ban chuyên môn trả lời kiến nghị các đơn vị đã gửi, đồng thời thảo luận các ý kiến khác.

Kết luận và chỉ đạo chuyên môn của lãnh đạo Sở GDĐT sẽ được thông báo rộng rãi sau đó.

Các đại biểu phát biểu ý kiến

Kim Anh - CV phòng GDTrHTX

Trở về