Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Hình ảnh hoạt động Liên hoan hát dân ca, trò chơi dân gian mầm non cấp tỉnh năm học 2017-2018 tại Bắc Tân Uyên

 

 

 

 

 

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo

Trở về