Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Hội thi Giáo viên dạy giỏi “Giải thưởng Võ Minh Đức” cấp tiểu học năm học 2017-2018
Sáng 07-02, Sở Giáo dục Đào tạo Bình Dương tổ chức vòng thi lý thuyết của Hội thi Giáo viên dạy giỏi “Giải thưởng Võ Minh Đức” cấp tiểu học năm học 2017-2018 tại trường tiểu học Duy Tân, thị xã Bến Cát.

Tham dự Hội thi có 90 giáo viên của 9 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Mỗi giáo viên tham gia vòng thi lý thuyết gồm 2 phần: thi tự luận và thi thực hành trên máy tính.


Thí sinh làm bài thi tự luận

Ở phần thi tự luận, thí sinh thi tự luận và trắc nghiệm với nội dung gồm những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục phổ thông; kiến thức chuyên môn nghiệp vụ sư phạm liên quan đến chương trình giáo dục của cấp tiểu học; nhiệm vụ năm học Giáo dục Tiểu học của Sở GDĐT năm học 2017-2018. Ở phần thi thực hành trên máy tính, thí sinh thực hiện các thao tác về công tác soạn giảng, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học….


Thí sinh thi  thực hành trên máy tính

Hội thi là một hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của các trường tiểu học, là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

(Phòng GDTH – Sở GDĐT)

Trở về