Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Tập huấn hoạt động bình đẳng giới - Vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2017-2018
Sáng 19-01, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBCPN) ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức khai mạc Chương trình tập huấn hoạt động bình đẳng giới - VSTBCPN ngành GDĐT năm học 2017-2018.


Tham dự buổi tập huấn có bà Nguyễn Phương Dung - Phó Giám đốc Sở GDĐT, Trưởng ban VSTBCPN ngành GDĐT tỉnh; ông Võ Thành Danh - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở GDĐT,  Phó ban VSTBCPN ngành GDĐT tỉnh, bà Bùi Thị Mỹ Ngân, chuyên viên Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới, Sở LĐ-TB&XH; Thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Bích - Giảng viên Khoa Tâm lý học Trường Đại học Sư phạm Tp. HCM, báo cáo viên; lãnh đạo các Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị trực thuộc và thành viên cốt cán Ban VSTBCPN của các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh.


Bà Nguyễn Phương Dung – Phó Giám đốc Sở GDĐT phát biểu tại buổi tập huấn

Chương trình tập huấn được tổ chức hướng tới mục đích trang bị những kiến thức cơ bản và kỹ năng thực hành lồng ghép giới trong hoạt động giáo dục, hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hoạt động Ban tại đơn vị cho đội ngũ cán bộ quản lý và thành viên cốt cán Ban VSTBCPN trong toàn ngành nhằm nâng cao chất lượng hoạt động bình đẳng giới - VSTBCPN của ngành GDĐT nói riêng và của tỉnh Bình Dương nói chung.

Trong thời gian qua, hoạt động bình đẳng giới - VSTBCPN ngành GDĐT đã đạt được những thành quả nhất định như: Công tác tổ chức, xây dựng Ban trong toàn ngành được củng cố, quản lý có hệ thống, khoa học; Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và các thông báo của Ban ban hành kịp thời, nội dung hoạt động cụ thể, thiết thực, gắn với nhiệm vụ của ngành và thỏa các tiêu chí đề ra của các cấp Bộ, Ngành và địa phương; Công tác tham mưu, phối hợp với các đơn vị thuộc ngành GDĐT và phối hợp liên ngành được chú trọng; Công tác hướng dẫn và giám sát hoạt động Ban tại các đơn vị được tăng cường…Tuy nhiên, vẫn còn nhiều đơn vị chưa tập trung thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo, hướng dẫn; các hoạt động còn mang tính hình thức. Điều đó xuất phát từ nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, trong đó có yếu tố năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới - VSTBCPN chưa đạt yêu cầu.

Tại buổi tập huấn, Thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Bích đã trình bày và cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về giới, giới tính, các vấn đề liên quan đến giới và khái quát vấn đề giới trong một số văn bản pháp quy và văn bản chỉ đạo điều hành của ngành Giáo dục. Bên cạnh đó, bà Nguyễn Phương Dung - Phó Giám đốc Sở GDĐT- Trưởng ban VSTBCPN ngành GDĐT tỉnh đã triển khai, phổ biến các nội dung chính của Kế hoạch hành động về bình đẳng giới ngành GDĐT tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020 và năm học 2017-2018; hướng dẫn đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện.


Thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Bích – Giảng viên trường ĐH Sư phạm Tp. HCM báo cáo viên
lớp tập huấn

Ngoài việc cung cấp kiến thức, kỹ năng tổ chức thực hiện hoạt động bình đẳng giới - VSTBCPN, lớp tập huấn còn tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới – VSTBCPN được giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Thông qua chương trình, Ban VSTBCPN ngành GDĐT cấp tỉnh, cấp huyện nắm bắt được những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai và thực hiện hoạt động tại đơn vị; tiếp thu những ý kiến đề xuất của cơ sở để điều chỉnh, bổ sung các nội dung trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Phát biểu kết luận chương trình tập huấn, bà Nguyễn Phương Dung - Phó Giám đốc Sở GDĐT- Trưởng ban VSTBCPN ngành GDĐT tỉnh hoan nghênh tinh thần tích cực của đại biểu trong quá trình tham gia tập huấn, đồng thời yêu cầu Ban VSTBCPN ngành GDĐT các cơ quan quản lý giáo dục tiếp tục phát huy những ưu điểm, tập trung công tác chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ Ban tại các đơn vị trực thuộc; củng cố công tác đánh giá, khen thưởng và tăng cường công tác truyền thông về hoạt động bình đẳng giới - VSTBCPN của ngành; phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch năm học 2017-2018, tiến đến hoàn thành chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch giai đoạn 2016-2020.

Chương trình tập huấn kết thúc trong không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết của tập thể đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới - VSTBCPN, là bước đệm với một niềm tin có cơ sở cho một kết quả thực chất, vững mạnh về hoạt động bình đẳng giới - VSTBCPN trong toàn ngành GDĐT tỉnh ở tương lai.

(Phòng TCCB – Sở GDĐT)

 

Trở về