Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Hội giảng môn Lịch sử và Giáo dục công dân THPT
Nhằm chuẩn bị các hoạt động dạy học, ôn tập phục vụ kỳ thi THPT quốc gia năm học 2017 - 2018 theo hướng dẫn mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 20/01/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội giảng và sinh hoạt chuyên đề đối với môn Lịch sử, Giáo dục công dân (GDCD) cấp Trung học phổ thông (THPT) và Giáo dục thường xuyên (GDTX) tại Trường THPT Dầu Tiếng.

Tham dự hội giảng có đại diện Phòng GDTrHTX- Sở GDĐT, tất cả thành viên Tổ nghiệp vụ bộ môn, giáo viên đang giảng dạy Lịch sử, GDCD tại các trường THPT, các Trung tâm GDTX thuộc địa bàn  huyện Dầu Tiếng, huyện Bàu Bàng và thị xã Bến Cát.


Mục tiêu chính của Hội giảng nhằm khuyến khích giáo viên soạn giảng theo hướng đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực toàn diện cho học sinh, đẩy mạnh đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn và chú trọng nghiên cứu chuyên đề…

Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ đã chủ trì họp góp ý, rút kinh nghiệm sau các tiết hội giảng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng bộ môn trong kỳ thi THPT quốc gia trong thời gian tới.

(Phòng GDTrHTX - Sở GDĐT)

Trở về