Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Hình ảnh Giải Thể thao học sinh tỉnh Bình Dương năm học 2017-2018 các môn Kéo co, Nhảy xa, Nhảy cao, Điền kinh.

Hình ảnh Giải Thể thao học sinh tỉnh Bình Dương năm học 2017-2018 các môn Kéo co, Nhảy xa, Nhảy cao, Điền kinh.

 
(Theo Sở Giáo dục và Đào Tạo)

Trở về