Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Tập huấn bồi dưỡng soạn giảng e-Learning cho giáo viên Tiểu học năm 2017
Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong việc soạn giảng bài giảng điện tử, phục vụ đổi mới phương pháp giảng dạy, trong các ngày 24-25/11 và 01-02/12, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã tổ chức lớp bồi dưỡng soạn bài giảng e-Learning cho 75 giáo viên cốt cán ở các trường tiểu học trong tỉnh tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương.


Lớp tập huấn chia làm 2 đợt học, mỗi đợt học hai ngày. Tham gia lớp tập huấn, các học viên được trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về thiết kế bài giảng điện tử theo chuẩn quốc tế, làm quen các ứng dụng tính năng của phần mềm Adobe Presenter 10 trong việc soạn giảng e-Learning.

Kết thúc đợt tập huấn, các cá nhân, nhóm học viên phải thực hành thiết kế một bài giảng e-Learning cơ bản theo yêu cầu đặt ra. Thời gian làm việc chỉ hai ngày nhưng một số học viên tuy lần đầu mới làm quen với phần mềm soạn giảng này cũng đã thực hiện được các thủ thuật, thao tác từ đơn giản đến phức tạp để thiết kế bài giảng điện tử chất lượng.


Học viên trình bày bài giảng e-Learning do mình thiết kế

Sau lớp tập huấn, Sở GDĐT mong muốn đội ngũ giáo viên cốt cán này sẽ về triển khai kiến thức thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử e-Learning cho tất cả giáo viên trong nhà trường và khuyến khích giáo viên tham gia Cuộc thi quốc gia Thiết kế bài giảng e-Learning do Bộ GDĐT tổ chức.

(Sở Giáo dục và Đào tạo)

Trở về