Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Giải cầu lông ngành GDĐT năm 2017: Một số hình ảnh Ngày thi đấu thứ 2

Một số hình ảnh Ngày thi đấu thứ 2
Giải cầu lông ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm 2017

(Minh Ngọc - Phòng CTTT-PC)

Trở về