Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Tham gia Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh THPT năm 2017
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 3117/KH-BTP ngày 30/8/2017 của Bộ Tư pháp về tổ chức Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh trung học phổ thông, Ban Tổ chức cuộc thi đã ban hành Thể lệ số 3424/TL-BTC quy định thể lệ cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh trung học phổ thông năm 2017.

Cuộc thi với tên gọi “Luật gia tương lai” năm 2017 có đối tượng là học sinh trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn 20 tỉnh, thành phố (Bắc Ninh, Bình Dương, Bình Định, Cà Mau, Cần Thơ, Điện Biên, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nghệ An, Sóc Trăng, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Tây Ninh, Vĩnh Phúc).

Cuộc thi được tổ chức theo 2 cấp: Cấp trường và cấp tỉnh. Thí sinh tham gia thi trực tuyến trên website của cuộc thi: http://luatgiatuonglai.vn hoặc http://hoccungthukhoa.vn.

Cách thức đăng ký: Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký duy nhất 01 tài khoản dự thi bằng Tiếng Việt có dấu đảm bảo thông tin chính xác theo Giấy khai sinh (hoặc Chứng minh thư nhân dân).

Mỗi lượt tham gia thi, thí sinh trải qua 02 vòng thi, gồm: Vòng 1: “Luật gia thông thái” và Vòng 2: “Trổ tài luật gia”. Điểm cuối cùng của mỗi lượt thi là điểm tổng của 2 vòng thi. Điểm tối đa của mỗi lượt thi là 100 điểm.

Phần thi của người chơi sẽ dừng lại nếu ở vòng 2, tổng số điểm của thí sinh bị trừ về 0. Thí sinh có điểm thi cao hơn sẽ dành chiến thắng và được xếp hạng cao hơn. Trong trường hợp các thí sinh bằng điểm nhau thì thí sinh nào có thời gian về đích nhanh hơn sẽ dành chiến thắng.

Thời gian bắt đầu vòng thi cấp trường từ ngày 02/10/2017 đến ngày 12/11/2017, gồm 06 tuần thi liên tiếp. Thí sinh tham gia vòng thi cấp trường có thể thi tại các điểm trường hoặc thi qua hình thức thi online do nhà trường hoặc thí sinh chủ động bố trí, chuẩn bị.

Sau 06 tuần thi, 06 thí sinh có kết quả dự thi cao nhất/trường sẽ tham gia vòng thi cấp tỉnh (chỉ các thí sinh thi tối thiểu 04 tuần mới đủ điều kiện thi cấp tỉnh). Trường hợp các thí sinh được lựa chọn không thể tham gia cuộc thi cấp tỉnh vì lý do khách quan, các trường được quyền lựa chọn các thí sinh có kết quả điểm cao tiếp theo (thứ 7,8,9...) để thay thế nhưng cần thông báo và được sự đồng ý của Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh.

Đối với vòng thi cấp tỉnh sẽ bao gồm 2 vòng thi: Vòng loại online và vòng thi chung khảo tập trung.

- Vòng loại online: Từ ngày 18/11/2017 đến ngày 21/11/2017. 06 thí sinh có kết quả dự thi cao nhất/trường tham gia thi trực tuyến online (hình thức thi như đối với cuộc thi cấp trường). Các thí sinh tham gia dự thi 01 lần duy nhất để quyết định kết quả được tham gia dự thi chung khảo cấp tỉnh.

- Vòng chung khảo tập trung: Dự kiến tổ chức từ ngày 25/11/2017 đến ngày 30/11/2017. 01 thí sinh có kết quả dự thi cao nhất/trường tại vòng loại online dự thi tập trung tại địa điểm do Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh bố trí. Thí sinh làm bài thi trên máy tính theo đề chung, dự thi 01 lần duy nhất để quyết định kết quả chung khảo.

- Ban Tổ chức cấp tỉnh sẽ bố trí địa điểm để thi chung khảo tập trung và chịu trách nhiệm đảm bảo các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng máy, kỹ thuật theo hướng dẫn của Ban tổ chức cuộc thi Trung ương phục vụ cho thi chung khảo tập trung.

Để cuộc thi được tổ chức thành công, Ban Tổ chức cuộc thi tỉnh Bình Dương trân trọng đề nghị thủ trưởng các đơn vị, trường học, Ban Tổ chức, tổ triển khai cấp trường quan tâm, chỉ đạo các bộ phận, cá nhân có liên quan phổ biến sâu rộng nội dung Kế hoạch, Thể lệ cuộc thi đến toàn thể học sinh trung học phổ thông bằng các hình thức phù hợp. Chỉ đạo tổ chức triển khai cuộc thi tại đơn vị, trường học. Bố trí nhân sự phối hợp chặt chẽ trong việc rà soát danh sách, thông tin thí sinh một cách chính xác, đầy đủ, tránh để thí sinh vi phạm Thể lệ cuộc thi. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Sở GDĐT (thông qua Lê Nguyễn Minh Ngọc – Chuyên viên phòng Chính trị, tư tưởng - Pháp chế, điện thoại: 0913.823.524, e-mail: ngoclnm@sgdbinhduong.edu.vn) để phối hợp giải quyết.

(Sở Giáo dục và Đào tạo)

Trở về