Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018
Sáng 11-8, ngành giáo dục và đào tạo (GDĐT) tỉnh Bình Dương tổ chức tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai phương hướng năm học 2017-2018. Đến dự có ông Phạm Trọng Nhân - Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Đặng Minh Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đại diện cán bộ công chức, viên chức ngành GDĐT.

Năm học 2016-2017, ngành GDĐT tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tám (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm học cùng với sự nỗ lực của toàn ngành GDĐT, chất lượng giáo dục của tỉnh Bình Dương có sự tiến bộ, cải thiện đáng kể so với năm học trước. Mạng lưới nhà trường, trung tâm đảm bảo đủ chỗ cho học sinh các cấp học, không có trường học 3 ca. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các cấp học đạt chuẩn và trên chuẩn chiếm tỷ lệ khá cao. Cơ sở vật chất, trang thiết bị và trường lớp được chú trọng đầu tư theo hướng chuẩn hóa, bảo đảm đầy đủ số lượng, đáp ứng được nhu cầu học tập của học sinh và giảng dạy của giáo viên.

Kết quả trong năm học, phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi đạt tỷ lệ 100%, toàn tỉnh đã hoàn thành công tác phổ cập giáo dục tiểu học, 99,95% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT năm 2017 đạt 97,72%, cao hơn 11,22% so với năm 2016.

Trong năm học 2017-2018, ngành GDĐT tỉnh Bình Dương tiếp tục thực hiện Chủ đề năm học “Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao” cùng với phương châm hành động “Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo” và khẩu hiệu hành động “Tất cả vì học sinh thân yêu”. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của người học; đẩy mạnh đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông gắn với định hướng nghề nghiệp và phân luồng trong giáo dục phổ thông; Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục; Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo.


Ông Đặng Minh Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Hưng biểu dương những nỗ lực và  thành tích đạt được của toàn ngành GDĐT trong năm học vừa qua. lưu ý ngành GD-ĐT tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT; chú trọng đầu tư đào tạo, đào tạo lại đội ngũ giáo viên để đáp ứng đổi mới giáo dục; công tác quản lý giáo dục cần tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, nhất là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lí, giảng dạy, giải quyết thủ tục hành chínhtiếp tục nâng cao chất lượng công tác dự báo tình hình, số lượng gia tăng HS hàng năm ở từng cấp học để chủ động tham mưu cho UBND tỉnh phương án xử lý phù hợp tránh bị động về cơ sở vật chất, mạng lưới trường lớp, đội ngũ giáo viên, sĩ số HS trên lớp; tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục…


Bà Nguyễn Hồng Sáng – Giám đốc Sở GDĐT phát biểu tại Hội nghị

Dịp này, trường Trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa Bình Dương vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba; trường Trung tiểu học Petrus Ký được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.


Thừa ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ, ông Đặng Minh Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho trường Trung tiểu học Petrus Ký

 
Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, ông Đặng Minh Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
trao Huân chương Lao động hạng ba cho trường Trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa Bình Dương

 (Sở Giáo dục và Đào tạo)

Trở về