Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
54 học sinh dự thi thực hành thí nghiệm Lý-Hóa-Sinh
Ngày 24-3, có 54 học sinh cấp THCS đã tham dự cuộc thi thực hành thí nghiệm các môn: Lý-Hóa-Sinh năm học 2016-2017, do Sở Giáo dục-Đào tạo tổ chức.

 

Học sinh thực hành môn hóa

Với những em thi môn Lý thực hiện bài thi lý thuyết và thực hành; học sinh thi môn Hóa làm 2 bài thí nghiệm; học sinh thi môn Sinh làm tiêu bản tế bào thực vật, động vật, sinh lý động vật.

Hội thi nhằm đánh giá hoạt động giảng dạy học đi đôi với hành ở các nhà trường. Qua đó giúp các em nâng cao kỹ năng thực hành, vận dụng những kiến thức đã học để giải thích các hiện tượng thí nghiệm trong quá trình học tập và thực tế.

Theo Báo Bình Dương

Trở về