Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
24 nhà giáo được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú
Chiều 1-3, ông Đặng Minh Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú (NGUT) lần thứ 14 năm 2017.

 

Ông Đặng Minh Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp hội đồng xét tặng danh hiệu NGUT

Theo đó, năm 2017 tỉnh không xét danh hiệu Nhà giáo nhân dân. Đối với danh hiệu NGUT, đối chiếu với các quy định, thành tích, tiêu chuẩn, toàn ngành có 26 cá nhân đủ điều kiện đề nghị xét tặng danh hiệu này. Tại cuộc họp, ông Đặng Minh Hưng lưu ý các thành viên trong hội đồng xét tặng danh hiệu NGUT phải công tâm, khách quan, chính xác, công bằng, công khai, thực hiện đúng đối tượng, tiêu chuẩn theo quy định của Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10-3-2015 về xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú.

Qua xem xét quá trình cống hiến và những thành tích của các nhà giáo, hội đồng đã bỏ phiếu tín nhiệm 24/26 nhà giáo trình hội đồng cấp bộ xem xét đề nghị hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu NGUT.

(Theo Báo Bình Dương)

Trở về