Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia công tác tổ chức triển lãm bản đồ và tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tỉnh Bình Dương năm 2016
Ngày 07/6/2016 tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh đã diễn ra Lễ khai mạc Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tỉnh Bình Dương năm 2016 do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức.

Thông qua việc giới thiệu các bản đồ, tư liệu, hình ảnh, hiện vật và một số ấn phẩm trưng bày tại triển lãm, củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân về các bằng chứng pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, góp phần bác bỏ những tuyên bố phi lý của Trung Quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như các vùng biển, đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tích cực tham gia hỗ trợ công tác tổ chức Triển lãm như cử cán bộ tham gia Ban tổ chức, điều động giáo viên tham dự tập huấn tuyên truyền biển đảo, cử giáo viên, học sinh tham gia khối đông Lễ khai mạc, thông tin toàn ngành và khuyến khích các đơn vị, cơ sở giáo dục trực thuộc tổ chức các đoàn tham quan Triển lãm, thực hiện tuyên truyền chủ quyền biển đảo vào năm học 2016-2017.


Học sinh tham quan triển lãm

Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 07/6 đến 11/6/2016.

(Kim Anh – Phòng GDTrH-TX, Sở GDĐT)

Trở về