Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Lớp bồi dưỡng cán bộ công đoàn ngành giáo dục hè năm 2016
Trong hai ngày 27 và 28-7, Ban Thường vụ CĐGD tỉnh Bình Dương đã tổ chức Lớp tập huấn, bồi dưỡng Cán bộ Công đoàn hè năm 2016 tại Trung tâm Hội nghị - Sự kiện Lucky Square và Hội trường trường THPT Võ Minh Đức.

Lớp bồi dưỡng Cán bộ Công đoàn hè 2016 nhằm tiếp tục trang bị kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, các yêu cầu của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất về việc thực hiện chức năng của Công đoàn trong năm học mới 2016-2017, giúp cho CĐGD các cấp tham gia, phối hợp với chính quyền đồng cấp về quản lý giáo dục một cách có hiệu quả, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhà giáo và người lao động; tổ chức tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động rộng lớn của ngành, của tổ chức công đoàn,…

Được sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, sáng ngày 27/7/2016  tại Trung tâm Hội nghị - Sự kiện Lucky Square Ban Thườngvụ LĐLĐ tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị triển khai nội dung “Những cơ hội và thách thức khi Việt Nam phê chuẩn và thực thi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương”, do đồng chí Mai Đức Chính Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam báo cáo. Trong đó, đại biểu dự lớp tập huấn của Công đoàn ngành Giáo dục có 202 các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT, Trưởng, Phó ban Nữ công; Trưởng ban Thanh tra nhân dân trường học (Các đơn vị công lập); Đại diện thành viên tham gia đối thoại định kỳ (Các đơn vị ngoài công lập) và cán bộ làm Kế toán Công đoàn thuộc các đơn vị Ban Chấp hành CĐGD huyện, thị  xã, thành phố; BCH CĐCS các Công đoàn trực thuộc gồm các đơn vị: THPT; TTGDTX- KTHN, TTNN, TH& BDNV, TCCN và các Trường Cao đẳng.


Chiều cùng ngày, tại Hội trường Trường THPT Võ Minh Đức, lớp bồi dưỡng tiếp tục triển khai hướng dẫn về công tác tài chính Công đoàn; tập huấn và thực hành phần mềm Tài chính trên máy tính và triển khai 10 vấn đề về công tác Công đoàn chuẩn bị nhiệm vụ năm học 2016-2017.

Ngày tập huấn thứ 2, các đại biểu được phổ biến Luật An toàn, vệ sinh lao động và các Nghị định mới của Chính phủ do ông Ngô Xuân Lãm - Trưởng phòng Lao động Việc làm thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương báo cáo.


Ông Ngô Xuân Lãm - Trưởng phòng Lao động Việc làm thuộc Sở LĐTB&XH Bình Dương
báo cáo viên

Đồng thời, tại buổi tập huấn ông Nguyễn Văn Kim – Chủ tịch CĐGD tỉnh Bình Dương đã báo cáo một số kết quả thực hiện Kế hoạch hành động của CĐGD tỉnh Bình Dương sau 02 năm học 2014-2016 triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Một số kết quả thực hiện 7 Chương trình hành động của CĐGD tỉnh Bình Dương sau 02 năm 2014-2016 tổ chức thực hiện. Cuối cùng là tập huấn hoạt động Nữ công Công đoàn Giáo dục tỉnh Bình Dương và hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng Công đoàn.


Ông Nguyễn Văn Kim – Chủ tịch CĐGD tỉnh Bình Dương

Trong hai ngày tập huấn, có 402 lượt cán bộ công đoàn tham dự của 9/9 CĐGD huyện, thị xã, thành phố và 47/51 Công đoàn cơ sở trực thuộc .Lớp tập huấn bồi dưỡng đã được chuẩn bị chu đáo, báo cáo viên đã áp dụng power point, cố gắng phân tích, nhấn mạnh các nội dung cơ bản của các nội dung tập huấn, bồi dưỡng, những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân; giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của một năm học 2015-2016 thực hiện các hoạt động Công đoàn.

(Văn phòng Công đoàn Ngành)

Trở về