Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Hội nghị Ban Chấp hành công đoàn giáo dục mở rộng lần thứ 14, Khóa XI - Nhiệm kỳ 2013-2018
Sáng 17-5, tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục (CĐGD) tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị lần thứ 14, khóa XI, nhiệm kỳ 2013-2018 đánh giá hoạt động công tác Công đoàn từ tháng 01/2016 đến tháng 5/2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm của tháng 6/2016 và Quý III/2016.

Tham dự hội nghị có bà Mai Thanh Thảo - Trưởng ban Tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, UBKT CĐGD tỉnh, các đồng chí là Chủ tich, Phó Chủ tịch CĐGD các huyện, thị xã, thành phố và các CĐCS trực thuộc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo sơ kết đánh giá hoạt động công tác công đoàn từ tháng 01/2016 đến tháng 5/2016; các hướng dẫn đánh giá tổng kết, xét xếp loại thi đua đơn vị, tập thể, cá nhân về công tác công đoàn năm học 2015-2016. Hội nghị đã nhất trí cao các đánh giá về phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; về công tác tổ chức, xây dựng công đoàn vững mạnh; về công tác chỉ đạo, tuyên truyền, giáo dục; chăm lo đời sống; về các hoạt động giám sát, kiểm tra, tham gia quản lý; về các phong trào thi đua và các phong trào quần chúng của tổ chức Công đoàn. Trong đó, công khai kinh phí công đoàn năm 2015, kinh phí tương trợ công đoàn năm 2015, các đóng góp quỹ ũng hộ vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn  năm học 2015-2016.

Nhiệm vụ trọng tâm của tháng 6/2016 và Quý III/2016 là tham gia, vận động thưc hiện tốt bầu cử Quốc hội khóa 14 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ tổng kết năm học, tổng kết công tác công đoàn 2015-2016, các kỳ thi hoàn thành chương trình tiểu học, xét tốt nghiệp THCS, kỳ thi Quốc gia THPT; tham gia đánh giá xếp loại thi đua của chính quyền và công đoàn, chuẩn nghề nghiệp cuối năm học 2015-2016; các hoạt động chăm lo đời sống, giao lưu, nghỉ dưỡng, tập huấn hè 2016,…

Được sự chấp thuận của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương tại công văn số 146/LĐLĐ ngày 12/5/2016, Hội nghị Ban Chấp hành đã tổ chức bầu bổ sung đồng chí Lê Thị Thu Vân - Ủy viên Ban Thường vụ giữ chức vụ Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2013-2018.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Kim – Chủ tịch CĐGD tỉnh đã lưu ý đến những khó khăn trong việc ổn định, phát triển đoàn viên các đơn vị ngoài công lập; việc đầu tư thực hiện chức năng của công đoàn trong việc tham gia quản lý, phối hợp thực hiện nhiệm vụ đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đào tạo; nhấn mạnh đến nhiệm vụ tổng kết năm học 2015-2016 của chính quyền và công đoàn, xét xếp loại thi đua công khai, dân chủ, công bằng, khách quan; phối hợp chính quyền quan tâm tổ chức các hoạt động giao lưu, nghỉ dưỡng hè 2016 nhất là việc phối hợp chính quyền đồng cấp tổ chức trao tặng huy hiệu “Vì sự nghiệp trồng người” cho nhà giáo và người lao động nghỉ hưu từ tháng 7/2015 đến tháng 6/2016,…

(Công đoàn ngành)

Trở về