Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Lớp bồi dưỡng cán bộ Công đoàn ngành Giáo năm 2015
Sáng ngày 23-7, tại Trường THPT Võ Minh Đức, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục tỉnh Bình Dương tổ chức Lớp Bồi dưỡng cán bộ Công đoàn ngành Giáo dục năm 2015. Lớp được tổ chức trong 02 ngày 23, 24/7/2015.

Tham dự buổi tập huấn có các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT, Trưởng, Phó ban Nữ công; Trưởng ban Thanh tra nhân dân trường học (Các đơn vị công lập); Trưởng ban Đại diện tham gia đối thoại định kỳ (Các đơn vị ngoài công lập) và cán bộ làm Kế toán Công đoàn đại diện cho các đơn vị Ban Chấp hành CĐGD huyện, thị , thành phố; BCH CĐCS các Công đoàn trực thuộc gồm các đơn vị: THPT; TTGDTX- KTHN, TTNN, TH& BDNV, TCCN và Cao đẳng.


Chủ tịch CĐGD Nguyễn Văn Kim trình bày các nội dung tập huấn

Nội dung bồi dưỡng tập trung vào các vấn đề:

1.- Một số vấn đề về Luật Công đoàn- Điều lệ Công đoàn Việt Nam:

1.1- Triển khai Đ15,16,17,18,19 và hướng dẫn công văn số 1803/HD-TLDSD ngày 29/11/2013 về đóng đoàn phí công đoàn;

1.2- Một số vấn đề mới trong ĐLCĐ: Nhiệm kỳ 5 năm; Ban Nữ công; Tổ CĐ thực hiện Kỷ niệm chương theo yêu cầu mới; Bầu Ban Đại diện đối thoại định kỳ; thương lượng, TƯLĐTT; tổ Tư vấn pháp luật, tư vấn về hoạt động chuyên môn, thực hiện Ngày pháp luật; tổ chức Ban Vận động thành lập và phát triển CĐCS ngoài công lập;

1.3- Nghị định 43/2013/NĐ-CP Hướng đãn Điều 10 Luật CĐ;

1.4- NĐ 200/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013  quy định chi tiết Đ 11 LCĐ về quyền và trách nhiệm của CĐ trong việc tham gia QLNN, QLKT-XH.

2. Một số vấn đề về Pháp luật Lao động- Các văn bản hướng dẫn thực hiện Bộ luật Lao động; CV 1755/HD-TLĐ, 20/11/2013 về CĐ tham gia XD&TH QCDC cơ sở tại nơi làm việc.

Một số vấn đề về tổ chức Hội nghị cán bộ công chức- viên chức và Hội nghị người lao động hàng năm. Triển khai NĐ 04/2015 và NĐ60/2013 của Chính phủ và nội dung hiện hành đang chỉ đạo.

 3. Đánh giá 7 chương trình hoạt động của Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh nhiệm kỳ 2013-2018.

 4. Tập huấn nghiệp vụ công tác Tài chính mới của Công đoàn- Triển khai phần mềm Kế toán mới của Công đoàn. Triển khai Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 Quy định chi tiết về tài chính CĐ; kinh phí phối hợp chỉ đạo; lập dự trù định mức kinh phí đầu năm của CĐCS; hồ sơ và cách thức duyệt quyết toán kinh phí CĐ, quỹ tương trợ CĐ;…

5. Triển khai các hướng dẫn hoạt động Nữ công- Hướng dẫn hồ sơ thi đua, khen thưởng của tổ chức Công đoàn

6. Nghiệp vụ công tác Công đoàn:

- Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn và Ban Thanh tra nhân dân trường học

- Hướng dẫn báo cáo tháng, học kỳ, năm, đột xuất; những chế độ chính sách đảm bảo hoạt động Ban Thanh tra nhân dân; xây dựng mối quan hệ công tác giữa chính quyền và công đoàn đồng cấp; thiết lập hồ sơ công đoàn; chấm điểm xếp loại CĐCS, Tổ CĐ, CBĐVCĐ theo hướng dẫn số 02/HD-LĐLĐ ngày 23/3/2015 của LĐLĐ tỉnh; quy trình, nội dung quản lý của Chủ tịch công đoàn: Xây dựng chương trình công tác- Chỉ đạo điều hành- Kiểm tra- Sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm- XD CĐCSVM.


            Quang cảnh buổi tập huấn

Trong hai ngày tập huấn, có 286 lượt cán bộ công đoàn tham dự của 8/9 CĐGD huyện, thị xã, thành phố và 44 công đoàn cơ sở trực thuộc. Ban Tổ chức đã tập hợp in ấn và phát hành tài liệu có liên quan cung cấp cho các đơn vị. Báo cáo viên đã áp dụng power point, cố gắng phân tích, nhấn mạnh các nội dung cơ bản của Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn, Bộ luật Lao động và các Nghị định hướng dẫn, đồng thời triển khai, chỉ rõ các hoạt động thuộc kỹ năng, nghiệp vụ công tác công đoàn sao cho áp dụng một cách có hiệu quả trong lĩnh vực Giáo dục- Đào tạo.

Lớp bồi dưỡng đợt hè 2015 của tổ chức Công đoàn nhằm chuẩn bị các điều kiện tốt nhất trong năm học mới 2015-2016, giúp cho CĐGD các cấp tham gia, phối hợp với chính quyền đồng cấp một cách có hiệu quả, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhà giáo và người lao động; thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia quản lý giáo dục; tổ chức tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động rộng lớn của ngành, của tổ chức công đoàn,…

(Công đoàn giáo dục)

Trở về