Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Tập huấn “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước”
Sáng 23/10/2014, tại Hội trường Trường THPT Võ Minh Đức, Ban chỉ đạo Tiểu Đề án 2 ngành GDĐT Bình Dương đã tổ chức lớp tập huấn công tác “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” năm 2014 với chủ đề “Giáo dục phẩm chất, truyền thống đạo đức tốt đẹp của Phụ nữ Việt Nam cho Đoàn viên sinh viên - học sinh”.

Tham dự lớp tập huấn gồm các cán bộ cốt cán ở các Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố, các trường THPT, các trường Cao đẳng, TCCN;  Trung tâm GDTX tỉnh; các trung tâm GDTX-KTHN huyện, thị xã; Trung tâm NNTH-BDNV tỉnh; các phòng ban Sở GDĐT; Trưởng Ban, phó trưởng Ban VSTBPN và Ban Nữ công các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT và Công đoàn Giáo dục tỉnh.

Tại lớp tập huấn, các học viên  được  Tiến sĩ Giáo dục học Võ Văn Nam – Giảng viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh trình bày về bốn phẩm chất đạo đức của người phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước: Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang.

      
TS. Võ Văn Nam trình bày chuyên đề phẩm chất phụ nữ Việt Nam

Lớp tập huấn sẽ làm nền tảng cho Ban chỉ đạo Tiểu Đề án 2 cấp cơ sở tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho nữ đoàn viên sinh viên – học sinh trong các nhà trường hiện nay.

(Công đoàn giáo dục)

Trở về