Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Văn bản liên quan > Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (cấp tỉnh) (44 văn bản)
Thủ tục 1 1. Thành lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông
Thủ tục 2 2. Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông
Thủ tục 3 3. Sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông
Thủ tục 4 4. Giải thể trường trung học phổ thông
Thủ tục 5 5. Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp
Thủ tục 6 6. Cho phép trường trung cấp chuyên nghiệp hoạt động
Thủ tục 7 7. Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp chuyên nghiệp
Thủ tục 8 8. Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp
Thủ tục 9 9. Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên
Thủ tục 10 10. Sáp nhập, giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên
Thủ tục 11 11. Xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên
Thủ tục 12 12. Thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học
Thủ tục 13 13. Sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học
Thủ tục 14 14. Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học
Thủ tục 15 15. Cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học
Thủ tục 16 16. Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi đối với đơn vị cấp huyện
Thủ tục 17 17. Liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp
Thủ tục 18 18. Mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc tỉnh
Thủ tục 19 19. Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
Thủ tục 20 20. Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
Thủ tục 21 21. Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia
Thủ tục 22 22. Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia
Thủ tục 23 23. Công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
Thủ tục 24 24. Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông
Thủ tục 25 25. Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học
Thủ tục 26 26. Thành lập trường trung học phổ thông chuyên
Thủ tục 27 27. Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông chuyên
Thủ tục 28 28. Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học
Thủ tục 29 29. Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường trung học (Bao gồm trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên thuộc các loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân)
Thủ tục 30 30. Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên
Thủ tục 31 31. Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bổng khác và tự túc vào học tại Việt Nam
Thủ tục 32 32. Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học
Thủ tục 33 33. Cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục mầm non
Thủ tục 34 34. Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
Thủ tục 35 35. Xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
Thủ tục 36 36. Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục (đối với trường có trụ sở chính đặt tại tỉnh Bình Dương)
Thủ tục 37 37. Thành lập và công nhận Hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục (đối với trường có trụ sở chính đặt tại tỉnh Bình Dương)
Thủ tục 38 38. Công nhận đơn vị cấp huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
Thủ tục 39 39. Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học phổ thông
Thủ tục 40 40. Đề nghị miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên, học viên
Thủ tục 41 41. Thành lập trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập
Thủ tục 42 42. Cho phép hoạt động trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập
Thủ tục 43 43. Tổ chức lại, giải thể trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập
Thủ tục 44 44. Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài