Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"

Chỉ thị Về phát động phong trào thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ X


     Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.
   

Tập tin đính kèm
21-CT-UBND.doc