Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"

Tin Triển lãm

Hội chợ Sách - Thiết bị giáo dục

Liên hoan Tiếng hát Học sinh, Sinh viên

Tư vấn hướng nghiệp

  • Hội thao chuyên đề “Đào tạo theo nhu cầu xã hội” (21/03/2015)
    Trong chuỗi các hoạt động triển lãm giáo dục-đào tạo Bình Dương thành tựu 40 năm xây dựng và phát triển, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo chuyên đề “Đào tạo theo nhu cầu xã hội” vào chiều ngày 20-3. Hội thảo có sự tham gia của đại diện các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, một số doanh nghiệp có sử dụng lao động từ các trường đào tạo.