Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Khai mạc Hội trại truyền thống học sinh tỉnh Bình Dương năm 2017
Nội dung chi tiết đang biên tập
Nội dung chi tiết đang biên tập
Trở về