Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Giải TTHS năm học 2018-2019: Hình ảnh thi đấu môn Điền kinh
Một số hình ảnh thi đấu môn Điền kinh.

CHẠY 800M

NHẢY CAO

CHẠY 60M TIỂU HỌC

CHẠY 100M

BẬT XA – NHẢY XA

CHẠY 1500M

ĐẨY TẠ

CHẠY TIẾP SỨC 4x100M

CHẠY TIẾP SỨC 4x400M (THPT)

(Anh Thái – Minh Ngọc, Sở GDĐT)


Trở về