Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Giải Thể thao học sinh 2016-2017: Một số hình ảnh thi đấu môn Kéo co
Một số hình ảnh thi đấu môn Kéo co ngày khai mạc 19/03/2017(Phòng Chính trị, tư tưởng – Pháp chế)

Trở về