Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Giải thể thao học sinh 2016-2017: Hình ảnh thi đấu môn Bóng đá ngày khai mạc
Một số hình ảnh thi đấu môn Bóng đá ngày khai mạc 18/02/2017

* Sân Thành An (Thành phố mới Bình Dương):(Phòng Chính trị, tư tưởng – Pháp chế)


Trở về