Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Trung tâm Ngoại ngữ So Ra

- Thời gian cấp phép: đến hết ngày 07/11/2021

- Tiếng Trung: Sơ cấp, trung cấp, luyện thi chứng chỉ quốc tế HSK từ cấp độ 1 đến cấp độ 3

- Tiếng Nhật: Sơ cấp, trung cấp, luyện thi chứng chỉ quốc tế cấp độ N5, N4, N3

Trở về