Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Trung tâm Ngoại ngữ Nghị Anh

- Thời gian cấp phép: đến hết ngày 31/10/2021

- Tiếng Anh Thiếu nhi, tiếng Anh Thiếu niên, tiếng Anh Tổng quát; Luyện thi các chứng chỉ quốc tế: IELTS, TOEFL; TOEIC

Trở về